Malarazza

Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? – Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigghia nu bastoni e tira fora li denti! – Prendi un bastone e tira fuori i denti! Nu servu tempu fa d’intra na piazza – Un servo tempo fa in una piazza Prigava a Cristu in cruci e ci dicia:…